OFERTA ACADÈMICA
Direcció de Restauració

Programa

60 Crèdits Europeus

ASSIGNATURES TRONCALS DEL MÀSTER (21 ECTS)

-Direcció de màrqueting (6 ECTS)

 • Revenue Management.
 • Estratègies d’e-màrqueting.
 • Brand Management.
 • Gestió de vendes.

-Gestió de les persones i les organitzacions (3 ECTS)

 • L’excel·lència en recursos humans: la gestió del capital humà i l’orientació al servei.
 • Ètica i lideratge.
 • Gestió del canvi i el comportament organitzatiu.
 • Desenvolupament de competències personals i professionals.

-Direcció estratègica (6 ECTS)

 • Disseny i implementació d’estratègies en empreses de restauració.
 • Desenvolupament de models de negoci adaptats a la realitat del sector de la restauració  actual.
 • Iniciativa i esperit emprenedor.
 • Responsabilitat social corporativa.

-Direcció economicofinancera (6 ECTS)

 • Gestió econòmica dels centres d’ingrés i de cost.
 • Pressupost i control de la gestió.
 • Fonaments de l’anàlisi financera.
 • Valoració d’inversions en el sector de la Restauració.


ASSIGNATURES DE L'ESPECIALITZACIÓ (18 ECTS)

- Gestió de restaurants i col·lectivitats (12 ECTS):

 • Direcció d’operacions de restauració.
 • Càtering i col·lectivitats.
 • Disseny i arquitectura de restaurants.

- Gestió del producte (6 ECTS):

 • Gestió d'experiències.
 • Gestió d’esdeveniments.


ASSIGNATURES D'ORIENTACIÓ (6 ECTS)

-Metodologia de la Investigació (6 ECTS) *:

 • Principis bàsics de la investigació
 • Bases de la investigació qualitativa i quantitativa
 • Fonts d'informació
 • Programes i recursos per a l'anàlisi de dades i el seu tractament

-Pràcticum especialització restauració (6 ECTS) *:

Assignatura vinculada a la realització de pràctiques en empreses de restauració per al desenvolupament de les competències professionals del màster i la seva aplicació en un entorn real.

* L'alumne ha de cursar una de les dues assignatures.

TREBALL FINAL DE MÀSTER (15 ECTS)

Aquesta assignatura pretén capacitar l'alumne per a l'anàlisi de les particularitats i problemàtiques del sector actual, mitjançant els mètodes i tècniques d'investigació adequats en cada cas. Es persegueix iniciar l'estudiant en la metodologia d'investigació perquè pugui plantejar i desenvolupar amb èxit una investigació en algun aspecte concret de l'àmbit de la restauració i / o desenvolupar projectes d'aplicació i transferència en empreses reals del sector.