OFERTA ACADÈMICA
Direcció de Restauració

Durada

Període lectiu: d’octubre de 2017 a juny de 2018
Lliurament del Projecte Final de Màster: fins al setembre de 2018
Horari: Dilluns, dimarts i dimecres de 17.00 a 20.00 (*Horari Provisional)

Idioma: Castellà