OFERTA ACADÈMICA

Durada

Període lectiu: d'octubre de 2017 a juny de 2018.
Lliurament del Projecte Final de Màster: fins setembre de 2018.
Horari: Dilluns, dimarts i dimecres de 18.00 a 21.00 h(*horaris provisionals)
Idioma d'impartició: Castellà