OFERTA ACADÈMICA

Objectius

Els objectius principals dels màsters són:

  • Preparar professionals que, a partir d’una sòlida base formativa en la gestió d’empreses hoteleres i una experiència laboral prèvia en el sector, puguin aprofundir en els coneixements imprescindibles per garantir l’èxit en la direcció hotelera.
  • Aportar a l’alumnat els instruments i les tècniques necessàries per a l’anàlisi i el diagnòstic dels reptes estratègics actuals i futurs del sector hoteler i la formulació d’estratègies competitives i sostenibles a llarg termini.
  • Potenciar les competències directives dels estudiants, i contribuir a l’aplicació de models de gestió més eficaços en les empreses del sector.
  • Fomentar la iniciativa i l’esperit emprenedor en l’àmbit de l’hoteleria.
  • Desenvolupar les competències professionals personals i interpersonals de l’alumnat, necessàries per assumir posicions de lideratge en el sector hoteler.