OFERTA ACADÈMICA

Programa

60 Crèdits Europeus

ASSIGNATURES TRONCALS DEL MÀSTER (21 ECTS)

- Direcció de Màrqueting (6 ECTS)

 • Revenue Management.
 • Estratègies d’e-màrqueting.
 • Brand Management.
 • Gestió de vendes.

- Gestió de les Persones i les Organitzacions (3 ECTS)

 • L’excel·lència en recursos humans: la gestió del capital humà i l’orientació al servei.
 • Ètica i lideratge.
 • Gestió del canvi i el comportament organitzatiu.
 • Desenvolupament de competències personals i professionals.

- Direcció Estratègica (6 ECTS)

 • Disseny i implementació d’estratègies en empreses hoteleres.
 • Desenvolupament de models de negoci adaptats a la realitat hotelera actual.
 • Iniciativa i esperit emprenedor
 • Responsabilitat social corporativa.

- Direcció Economicofinancera (6 ECTS)

 • Gestió econòmica dels centres d’ingrés i de cost.
 • Pressupost i control de la gestió.
 • Fonaments de l’anàlisi financera.
 • Valoració d’inversions hoteleres i gestió d’actius.


ASSIGNATURES DE LA ESPECIALITZACIÓ (18 ECTS)

- Gestió del producte (6 ECTS):

 • Gestió d'experiències
 • Gestió d'esdeveniments

-  Gestió d'allotjaments turístics (12 ECTS):

 • Direcció d'operacions en allotjament
 • Disseny i arquitectura d'hotels
 • Els creuers com a producte hoteler


ASSIGNATURES D'ORIENTACIÓ (6 ECTS)

-Metodologia de la investigació (6 ECTS) *:

 • Principis Bàsics de la Investigació
 • Bases de la Investigació qualitativa i quantitativa
 • Fonts d'Informació
 • Programes i Recursos Per L'Anàlisi de Dades i el seu Tractament

-Pràcticum especialització hotelera (6 ECTS) *:

Assignatura vinculada a la realizació de pràctiques en empreses hoteleres pel desenvolupament de les competències professionals del Màster i la seva aplicació a un entorn real.

* L'alumne haurà de cursar una de les dues assignatures.


TREBALL FINAL DE MÀSTER (15 ECTS):

Aquesta assignatura pretén capacitar l'alumne per l'anàlisi de les particularitats i problemàtiques del sector hoteler actual, mitjançant els mètodes i tècniques d'investigació adequats en cada cas. Es persegueix inici a l'estudiant en la metodologia de recerca perquè pugui plantejar i desenvolupar amb èxit una investigació en algun aspecte concret de l'àmbit de l'hoteleria i / o desenvolupar projectes d'aplicació i transferència en empreses reals del sector.