OFERTA ACADÈMICA

En finalitzar aquest màster, l'estudiant obté la següent titulació: 

Màster Universitari en Direcció Hotelera i de la Restauració.

Especialitat Direcció Hotelera

 

B.OE. Resolució de 14 de novembre de 2014, de la Universitat de Barcelona, per la que es publica el pla d'estudis de Màster en Direcció Hotelera i de la Restauració.

 

Obtinguda la verificació del pla d'estudis del Consell d'Universitats, previ informe de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, així com l'autorització de la Comunitat Autònoma de Catalunya, i establert el caràcter oficial del Títol per acord del Consell de Ministres de 26 de setembre de 2014 (publicat en BOE de 18 d'octubre de 2014).