OFERTA ACADÈMICA

Introducció

Disposar d'equipaments patrimonials de bona bona qualitat és essencial per a donar a conèixer el patrimoni cultural i natural als visitants, ja que el turisme és una indústria econòmica bàsica per a el desenvolupament de molts territori i societats. A més a més, la correcta comercialització dels equipaments és essencial per a la seva sostenibilitat econòmica.

Aquest mòdul permet introduir-se en els conceptes clau de la comercialització dels disferents equipaments d'ús turístic, tant a nivell offline com online. De la mateixa manera, té com a finalitat que els estudiants obtinguin una visió global dels principals actors i canals de distribució en el sector turístic. Per tant, es donaran les bases per realitzar un bon pla de comercialització, tant a nivell estratègic com operatiu, enfocat als equipaments patrimonials d'ús turístic.