OFERTA ACADÈMICA

Introducció

L'avaluació dels públics és, per sobre de tot, la forma més eficient d'autoavaluació i millora de les institucions culturals.

En aquest mòdul, es treballen les eines bàsiques d'anàlisi dels visitants. Principalment es donen els instruments per a realitzar estudis de públic, s'expliquen les diferents metodoligies d'anàlisi, les possibilitats d'explotació dels resultats i els seus diferents camps d'aplicaicó.

Amb aques mòdul els alumnes aprenen a identificar els diferents segments de visitants i a fer previsions per la millora dels serveis i productes dels equipaments patrimonials.