OFERTA ACADÈMICA


Introducció

Aquest mòdul ens introdueix en els conceptes claus de la creació y gestió dels equipaments patrimonials d'ús turístic, oferint una visió complerta des de la creació fins a l'execució dels mateixos.

Té com a finalitat que els estudiants puguin adquirir i comprendre els coneixements bàsics que constitueixen la base essencial dels equipaments d'interpretació patrimonial, treballant des del disseny de plans, programes i projectes que incideixen  en la transformació i millora dels equipaments culturals, d'ús turístic fins l'elaboració i avaluació de processos, estratègies i tècniques ajustant-les a la gestió dels visitants dels equipaments culturals d'ús turístic.