OFERTA ACADÈMICA


Introducció

Aquest mòdul ens introdueix en els conceptes claus del turisme, especialment els referents a les tipologies de turisme cultural i natural.

Té com a finalitat que els estudiants puguin obtenir una visió general del sector turístic coneixent els conceptes més rellevants que intervenen en el turisme cultural i natural, des de les tipologies dels visitants, fins a les tipologies de producció i serveis turístics patrimonials.