EDUCATIONAL

 

Introducció

En aquest mòdul s'aborda el concepte de la mediació humana per a descobrir les seves possibles aplicacions en l'educació patrimonial. En els seus continguts es desenvolupen les estratègies i les tècniques de la intermediació humana en l'entorn dels equipaments culturals.