OFERTA ACADÈMICA

Introducció 

Tant els recursos didàctics com els propis usuaris han canviat substancialment en els últims deu anys degut a l'evolució de les Tecnologies de la Comunicació i Informació, a la facilitat i abaratiment de l'accés a Internet i a l'èxit de les Xarxes Socials.

En aquest mòdul s'expliquen els principals recursos d'interactivitat online que actualment utilitzen els turistes per crear els seus itineraris, o simplement per visitar els espais de forma virtual, salvant les distàncies de temps i espai. Per aquest motiu, es donen les claus per a que els creadors i gestors d'equipaments patrimonials puguin respondre a les necessitats tecnològiques dels potencials visitants per a la captació i fidelització utilitzant moderns i innovadors recursos didàctics online