OFERTA ACADÈMICA
e-Tourism

A qui va dirigit

Titulacions d’entrada que requereixen la matriculació i superació de complements de formació per a l'obtenció del títol de màster:

 

TITULACIÓ

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ

Diplomatura en Turisme o el títol de Tècnic en Empreses i Activitats Turístiques

No es requereixen complements

Grau en Turisme

Diplomatura en Ciències Empresarials

Llicenciatura / grau en Economia

Llicenciatura / grau en Administració i Direcció d'Empreses

Llicenciatura / grau en Investigació i Tècniques de Mercat

Llicenciat / grau en RRPP i comunicació i similars

Es requereixen els complements definits; assignatura pertanyent al Grau en Turisme de l 'EUHT CETT-UB.

Llicenciatura / grau en Humanitats

Llicenciat/grau en Geografia

Qualsevol altra llicenciatura/grau

 

Assignatures definides com a complements de formació del màster:

  • Màrqueting Estratègic i Operatiu 6 ECTS
  • Gestió Econòmica-Financera en les empreses turístiques 6 ECTS

Total complements: 12 ECTS