EDUCATIONAL
Grupo CETT

Cursos de curta durada

L’Escola de Formació Contínua CETT té l’objectiu de contribuir, amb programes actualitzats, al desenvolupament dels professionals del sector del turisme, l’hoteleria i la gastronomia, que requereixen formació especialitzada per millorar la seva competència professional.

Els programes oferts per l’Escola de Formació Contínua CETT tenen un estil i continguts propis que responen als següents principis:

  • L'especialització de les accions formatives, que incideixen en la realitat i actualitat del sector, adaptant els continguts a les noves necessitats de les empreses tant del turisme, com l'hoteleria i la restauració.

  • L’alta i immediata aplicabilitat dels continguts en el lloc de treball dels participants, com a resposta a l’esperit de millora real i continua del servei ofert.

  • La impartició de les accions formatives, especialment les de caire tècnic, en unes instal·lacions úniques a Barcelona, renovades al 2013.

  • La doble vessant acadèmica i professional de l’equip docent, el qual desenvolupa la seva tasca professional i formativa en les empreses del GRUP CETT-UB (Hotel Alimara, CETTConsultors, Residència d’Estudiants Àgora, a més dels centres estrictament acadèmics) o en d'altres del sector turístic, la qual cosa els permet estar al dia de la realitat del sector i les seves tendències.

  • L’ús d’una metodologia interactiva i dinàmica que fomenta l’intercanvi d’experiències entre els professionals del sector, i que els predisposa a la presa de decisions d’una manera responsable i coherent. 

Actualment, l’Escola de Formació Contínua CETT ha consolidat la seva presència en el sector turístic com a proveïdora de formació adreçada a professionals, específica i de qualitat, fent ús de l’estructura, el prestigi i el reconeixement dels quals gaudeix el Grup CETT-UB.

Des de l’Escola de Formació Contínua CETT considerem que la formació al llarg de la vida és una necessitat dels professionals del sector turístic, la qual cosa requereix la reflexió continuada de l’equip de professionals del CETT-UB, de cara a millorar i actualitzar les diferents accions formatives, ja siguin del nostre catàleg o a mida de les empreses.

Consulta el catàleg aquí

Per a més informació: formacio.continua@cett.cat