EDUCATIONAL
Grupo CETT

Com matricular-se

1. Sol.licitud d'admissió

Completar la sol•licitud d'admissió, adjuntant el teu currículum perquè el coordinador del curs avaluï correctament el teu perfil i decideixi la teva admissió. Podràs trobar la sol·licitud a la pestanya Sol•licitud d'Admissió que apareix en cadascuna de les especialitzacions dels Cursos d’Extensió Universitària. 

En cas de no poder escanejar i adjuntar el currículum fer arribar aquesta documentació per:

  • Fax: Ref. Admisión Master – 934286777
  • Correo postal: Ref. Cursos d'Extensió Universitària – Avgda. Can Marcet, 36-38, CP:08035, Barcelona

2. Entrevista amb el coordinador del curs

Un cop rebem la teva sol•licitud d'admissió completada, el coordinador del programa contactarà amb tu per correu electrònic o telèfon per concertar una entrevista si ho considera necessari.

3. Admissió al programa i matriculació

Una vegada confirmada la teva admissió al curs, et farem arribar, des de Secretaria Acadèmica, via e-mail, la carta d’admissió. Des que s’envia la sol•licitud fins que es comunica l'admissió poden passar de 7 a 10 dies. Juntament amb la carta  també s'envia la informació necessària per iniciar el procés de matriculació:

Reserva de plaça S’ha de formalitzar en el termini màxim de 15 dies des de la rebuda de la carta d’admissió.
Matrícula És imprescindible la presentació de tota la documentació requerida d’acord amb les especificacions del punt 5.

4. Formes de pagament

A distancia mitjançant:

Targeta de crédit on-line a través de la web A sol•licitud de l’alumne s’enviarà link a pàgina segura per a fer el corresponent pagament.
Transferència bancària A sol•licitud de l’alumne s’enviaran les dades bancàries per la transferència bancària.

O presencialment en el Servei de Secretaria de 12.00 a 19.00 h mitjançant:

  • targeta de crèdit
  • efectiu
  • taló conformat pel banc

5. Documentació

Imprescindible presentar aquesta documentació en el moment de formalitzar la matrícula:

  • Currículum Vitae
  • Fotocòpia DNI, NIE o passaport
  • Dos fotografies format carnet
  • Número de Seguretat Social
  • Fotocòpia de les dades bancàries