EDUCATIONAL
Formacio a mida

Formació a mida

El Grup CETT,  aprofitant les sinèrgies generades per les empreses pròpies del grup i aquelles  de col·laboradores, es troba contínuament treballant en la recerca i l’estudi dels aspectes més innovadors, a fi de poder desenvolupar una formació tècnica amb un elevat nivell d’expertesa.  Fruit d’aquests esforços, el Grup CETT compta amb una Escola de Formació Contínua, adreçada específicament a professionals amb inquietuds per millorar, formant-los en les més innovadores tècniques en desenvolupament, gestió i producció de serveis.                                    

La Formació Contínua és, sens dubte, la inversió que aporta a l’organització el valor afegit més directament vinculat al producte o servei, ja que capacita als equips en la realització de les seves tasques i per tant contribueix a l’èxit de les empreses turístiques.

L’Escola de Formació Continua CETT, posa a l’abast  de les empreses del sector turístic professionals experts en els aspectes més representatius i actuals de la gestió empresarial, a fi de garantir formacions de qualitat ajustades a les necessitats i característiques de cada organització. 

Treballant a mida, els nostres objectius són:

  • L’estudi de necessitats formatives
  • El desenvolupament de programes específics
  • La formulació de solucions a mida de les empreses
  • La gestió integral de les accions de formació

Treballem per oferir formació a l’alçada dels professionals i a mida de l’empresa, per això podem adaptar a les seves necessitats específiques la totalitat de l'oferta formativa del campus CETT o dissenyar a mida aquella formació que s'ajusti als objectius de la seva organització. Aquesta formació la podem impartir a les nostres instal·lacions o In company.

Per a més informació: Ricard Edo - 666 412 521 i al correu formacio.continua@cett.es