OFERTA ACADÈMICA
Gestió del Patrimoni Culinari i Gastronòmic

Sortides professionals

  • Creadors i gestors de productes, esdeveniments i serveis turístics basats en el patrimoni culinari i gastronòmic.

  • Docents i investigadors especialitzats en els aspectes culturals, històrics i socials que contextualitzin l'alimentació, la gastronomia i el turisme gastronòmic.

  • Promotors experts en el patrimoni alimentari i gastronòmic del territori, vinculats a entitats públiques i a empreses privades.

  • Gestors d'empreses vinculades a la gastronomia capaços de crear ofertes gastronòmiques sòlides, innovadores i creatives, vinculades a la cultura i al territori.

  • Consultors, assessors i formadors interessats a incrementar culturalment el valor dels seus productes i serveis gastronòmics.

  • Professionals del màrqueting gastronòmic.