OFERTA ACADÈMICA
Gestió del Patrimoni Culinari i Gastronòmic

Objectius

  • Reforsar els recursos gastronòmics per crear i desenvolupar projectes de promoció i gestió turística.
  • Comprendre els fenòmens relacionats amb la gastronomia des de la perspectiva geogràfica, històrica, antropològica, sociològica i econòmica, i interpretar- los en la seva dimensió més global.
  • Desenvolupar projectes d’anàlisi i recerca en l’àmbit del patrimoni gastronòmic per generar i transferir a la societat coneixement especialitzat.
  • Apropar a l’alumnat els coneixements propis de la metodologia científica per a la correcta aplicació de les eines d’investigació.