EDUCATIONAL

Objectius

Dotar als alumnes de coneixements i habilitats necessàries perquè siguin capaços de:

  • Formar professionalment gestors d’equipaments turístics del patrimoni cultural i natural.

  • Aplicar els principis de la didàctica del patrimoni als projectes i les activitats relacionades amb els equipaments patrimonials turístics.

  • Habilitar els participants per a la coordinació dels diversos agents turístics (públics i privats) implicats en la comercialització i la comunicació dels equipaments patrimonials turístics.

  • Aconseguir una formació de qualitat per a tots aquells professionals del sector que vulguin reciclar-se i/o adaptar-se als nous models de gestió patrimonial.