EDUCATIONAL

Programa

DURADA

Període lectiu: Primer any → d'octubre 2013 a juny de 2014
                         Segon any → de novembre de 2014 a juny de 2015

Lliurament del Projecte Final
: fins setembre de 2015

66 Crèdits Europeus ECTS


PRIMER CURS 2013-2014: POSTGRAU EN CREACIÓ I DINAMITZACIÓ DELS E.P.T.

(30 ECTS)

Mòduls per a l'obtenció del Diploma de Postgrau o Curs d'Extensió Universitària:

M1. L'ABC del Turisme Cultural i Natural.

M2. Creació i gestió dels Equipaments Patrimonials d'ús Turístic.

M3. Equipaments interactius: Agraden més al visitant?

M4. Guies, educadors i animadors, els intèrprets del patrimoni.

M5. Disseny i creació de materials per a la dinamització dels E.P.T.

Mòdul Complementari:

Petit Tour: "Les altres mirades"

 

SEGON CURS 2014-2015: POSTGRAU EN RECURSOS ESTRATÈGICS I ANÀLISI DELS E.P.T.   (30 ECTS)


Mòduls per a l'obtenció del Diploma de Postgrau o Curs d'Extensió Universitària:

M6. Introducció a la comercialització on-line i off-line dels E.P.T.

M7. Identificació i anàlisi de visitants.

M8. Recursos claus per a generar ingressos en el sector dels E.P.T.

M9. Recursos d'interactivitat on-line. Fer turisme des de casa.

M10. Com trencar les barreres de la interactivitat?

Mòdul Complementari:

Petit Tour: "Una ciutat de pel·lícula"