OFERTA ACADÈMICA

Raons per cursar el màster

  • Participació d'experts i professionals del sector de primer nivell per a la seva intervenció durant el transcurs del mòdul (fòrums, xat, activitats orientades a la pràctica professional...)

  • Tutorització i seguiment de l'alumnat de forma personalitzada per part del professorat del CETT amb reconegut prestigi acadèmic.

  • Flexibilitat per poder cursar els mòduls de forma independent (són sumatoris) o a través d'un itinerari recomanat.

  • Formació flexible, online i modular, en un format pensat especialment per als professionals que volen seguir una formació específica en paral·lel amb la seva activitat laboral.

  • Materials docents complementats per una amplia biblioteca online de reconegut prestigi, edicions TREA, líder en el món hispànic en museologia, patrimoni, biblioteconomia, documentació i gestió cultural.

  • Petit Tour: Visites opcionals a llocs i ciutats d'interès que permetran fer turisme educatiu. Permetran complementar la formació teòrica del màster mitjançant una estratègia pedagògica i didàctica innovadora.