EDUCATIONAL

Sortides professionals

  • Gestor d'equipaments patrimonials d'ús turístic - Dissenyar activitats per dinamitzar les possibilitats turístiques basades en els recursos culturals i patrimonials. Elaboració de propostes per gestionar la integració  dels recursos naturals en els diferents equipaments patrimonials turístics mitjançant la realització de projectes de desenvolupament sostenible de l'oferta cultural i turística.

  • Promotor i dinamitzador d'equipaments patrimonials turístics - Conèixer i promoure a la vegada l'entorn en el que es desenvolupa la seva tasca, així  com les tècniques de comunicació, promoció i d'altres tècniques turístiques, per realitzar les visites guiades dels espais patrimonials d'ús turístic.

  • Educador i guia turístic dels equipaments patrimonials turístics - Mediació dels projectes de turisme cultural dins de l'entorn dels equipaments patrimonials d'ús turístic.

  • Caps de comunicació i màrqueting d'espais turístics - Gestió i elaboració de material informatiu i de divulgació, publicacions i activitats per a la promoció turística dels diferents equipaments del patrimoni cultural i natural.

  • Gestor i tècnic d'empreses museístiques i/o museogràfiques.

  • Responsable de desenvolupament local d'àmbit cultural, natural i turístic

Àmbits de treball

  • Espais patrimonials d'ús turístic (museus, centres de interpretació, oficines de turisme, parcs culturals, etc.)

  • Administracions públiques (oficines de turisme, patronats, ajuntaments, consells comarcals, etc.)

  • Empreses turístiques especialitzades en temes culturals que fomentin el rol dels dinamitzadors, animadors, guies i educadors dels equipaments patrimonials tan culturals com naturals.

  • Espais naturals (parcs naturals, ecomuseus, aules de natura).

  • Associacions turístiques.

  • Fundacions culturals.

  • Consultories turístiques i culturals.

  • Empreses de realització i producció de continguts audiovisuals i museogràfics.