OFERTA ACADÈMICA
Gestió Turística de les Destinacions Urbanes

Objectius

  • Treballar, amb una visió integral, les competències professionals en la gestió urbanística i turística aplicables a aquelles destinacions amb vocació de convertir-se en referents en el disseny de pràctiques eficaces de la gestió de l'oci i del turisme.

  • Dotar de competències per utilitzar els mètodes i els instruments d’anàlisi, així com les eines de planificació i gestió urbanística en les destinacions turístiques. 
  • Descriure els models interpretatius del turisme urbà analitzant les seves condicions de localització, fluxos turístics, impactes que genera el turisme i problemes de mobilitat, entre altres aspectes. 
  • Apropar a l'alumnat els coneixements propis de la metodologia científica per a la correcta aplicació de les eines d'investigació.