OFERTA ACADÈMICA
Gestió Turística de les Destinacions Urbanes

Metodologia

El curs es basarà en sessions de treball presencials, de caràcter teòric-pràctic, a les que es tracten els diversos continguts prèviament definits. Es realitzaran estudis de casos que contribueixen a contextualitzar els conceptes tractats en cada tema. La participació activa dels alumnes, dins l'aula i durant les sortides de treball de camp, serà fonamental pel seguiment de les assignatures.

Les assignatures són impartides per un equip de professors i professionals en actiu dels àmbits del turisme, del patrimoni i de la seva didàctica i divulgació. L'alumnat comptarà amb un tutor/a del Projecte Final de Màster.

El disseny i desenvolupament del Projecte Final de Màster (PFM) permetrà interrelacionar i integrar els diferents continguts i coneixements adquirits durant el màster. Aquest projecte serà indispensable per a obtenir la titulació.

 

Avaluació

L'avaluació es basarà en la participació i el treball desenvolupat per l'alumnat a les diferents assignatures, així com en el resultat del seu Projecte Final de Màster (PFM), en el que s'hauran d'aplicar els coneixements adquirits durant el curs.