OFERTA ACADÈMICA
Gestió Turística de les Destinacions Urbanes

A qui va dirigit

El màster s'adreça a titulats universitaris de diferents àrees de coneixement ia professionals del sector interessats per aprofundir en l'estudi, la interpretació i valoració dels recursos turístics, i en la creació i gestió dels productes i serveis vinculats.

S'adreça a llicenciats, graduats i titulats en els següents camps:

 • Historiadors
 • Historiadors de l'art
 • Geògrafs
 • Sociòlegs
 • Antropòlegs
 • Pedagogs
 • Turistòlegs
 • Economistes
 • Tecnòlegs dels aliments
 • Nutricionistes
 • Periodistes
 • Arquitectes
 • Enginyers
 • Urbanistes
 • Paisatgistes
 • Ambientòlegs

I a professionals involucrats en la gestió pública i privada del turisme. 

 • Consultors i assessors en matèria de planificació turística
 • Responsables d'equipaments
 • Gestors d'esdeveniments
 • Gestors culturals
 • Empresaris de les indústries alimentàries i turístiques.
 • Gastrònoms, enòlegs i experts en patrimoni culinari
 • Tècnics i funcionaris de les administracions públiques
 • Responsables locals i comarcals del turisme

 

Titulacions d’entrada que requereixen la matriculació i superació de complements de formació per l'obtenció del títol de màster:

TITULACIÓCOMPLEMENTS DE FORMACIÓ
Diplomatura en Turisme o el títol de Tècnic en Empreses i Activitats Turístiques No es requereixen complements
Grau en Turisme
Diplomatura en Ciències Empresarials Es requereixen els complements de formació: 
 • Turisme Global 9 ECTS
Diplomatura / Grau en Nutrició Humana i Dietètica
Llicenciatura / grau en Economia
Llicenciatura / grau en Administració i Direcció d'Empreses
Llicenciatura / grau Història i Història de l'Art
Llicenciatura / grau en Pedagogia
Llicenciat / grau en RRPP i comunicació i similars
Llicenciatura / grau en Humanitats
Llicenciatura / grau en Geografia

Llicenciatura / grau Antropologia 

Qualsevol altra llicenciatura / grau