OFERTA ACADÈMICA
Gestió Turística de les Destinacions Urbanes

Raons per cursar aquest màster

  • És un Màster Universitari de la Universitat de Barcelona amb validesa en tot el territori europeu.
  • Respon a les demandes del sector i ofereix als estudiants dos itineraris: el professional, amb pràctiques en empreses i institucions col·laboradores; i el de recerca, que dóna pas a la realització d'estudis de doctorat.
  • Els programes del Màster donen resposta a la creixent demanda de professionals coneixedors del mercat turístic, que siguin capaços de crear i desenvolupar projectes de planificació i gestió del turisme en el medi urbà.
  • El contingut de les assignatures s'emmarquen en els principis ètics de responsabilitat social i de sostenibilitat (ambiental, econòmica i cultura) que emparen les principals organitzacions internacionals com l'OMT.
  • El quadre docent del Màster està integrat per professors universitaris i professionals en actiu que desenvolupen la seva tasca en empreses i institucions directament relacionades amb la gestió de destinacions urbanes.
  • L'alumne podrà desenvolupar habilitats que li permetin integrar-se o bé dirigir equips multidisciplinaris especialitzats en la gestió del turisme urbà.