OFERTA ACADÈMICA
Gestió Turística del Patrimoni Cultural i Natural

Objectius

Els objectius principals del màster són:

  • Formar professionalment gestors turístics del patrimoni cultural i natural, amb capacitat de coordinar diversos agents turístics (públics i privats) implicats en la comercialització i la comunicació de les destinacions.
  • Dotar l’alumnat de competències per a l’organització d’equips de caràcter multiprofessional que desenvolupin projectes dirigits a l’explotació i la promoció del patrimoni cultural i natural, des de l’òptica del turisme cultural.
  • Aportar un perfil professional que capaciti per a la intervenció en les diferents fases de la mediació didàctica del patrimoni i la seva aplicació en el sector turístic.
  • Apropar a l’alumnat els coneixements propis de la metodologia científica per a la correcta aplicació de les eines d’investigació.