OFERTA ACADÈMICA
Gestió Turística del Patrimoni Cultural i Natural

Raons per cursar aquest màster

És un Màster Oficial de la Universitat de Barcelona amb llarga trajectòria i amb validesa en tot el territori europeu. Amb l'objectiu de respondre a les demandes actuals del sector, s'ofereix a l'alumnat dos itineraris possibles: el professional (amb pràctiques en empreses i institucions col·laboradores) i el de recerca (amb un marcat caràcter d’inici en la recerca i com a pas previ per a la realització d’estudis de doctorat que hi estiguin relacionats).


És un programa amb una clara vocació integradora del turisme i del patrimoni que dóna resposta a les noves necessitats i tendències del mercat laboral de comptar amb professionals especialitzats en la gestió turística del patrimoni cultural i natural.

La metodologia docent combina sessions teòriques amb sortides i visites que permeten a l’alumnat viure in situ la realitat del sector.

Hi col·laboren i hi participen els organismes i les institucions turístiques i culturals més destacades  del sector, així com nombrosos experts i professorat universitari de diversos àmbits i especialitats del sector turísticocultural.