OFERTA ACADÈMICA
Gestió Turística del Patrimoni Cultural i Natural

Sortides professionals

 • Gestor de Turisme Cultural – Dissenyar activitats, promoure i divulgar possibilitats turístiques basades en els recursos culturals i patrimonials.

 • Gestor Cultural – Integrar els recursos naturals i culturals en la planificació territorial mitjançant la realització de projectes de desenvolupament sostenible de l'oferta cultural i turística.

 • Intèrpret del Patrimoni - Conèixer el medi en què treballa i elaborar línies d'actuació per aconseguir la posada en valor i difusió del patrimoni natural i cultural. Elaborar mitjans interpretatius per tal que el públic conegui, comprengui i valori el patrimoni.

 • Dinamitzador de Turisme Cultural – Dissenyar projectes de turisme cultural, realitzar material didàctic i de divulgació, publicacions i activitats per la promoció turística del patrimoni cultural i natural.

 • Guia d'Espais Culturals i Naturals – Conèixer l'entorn en què es desenvolupa la seva tasca, així com les tècniques de comunicació i altres tècniques turístiques per a realitzar les visites guiades.

 • Informador Turístic – Oferir informació d'atractius turístic-culturals, així com realitzar visites guiades i activitats culturals per a diversos tipus de clients.

 

 

Ámbits de treball

 • Empreses turístiques especialitzades en temes culturals (agències de viatges receptives i emissores, tour operadors, centrals de reserves, etc.).

 • Administracions públiques (oficines de turisme, patronats, ajuntaments, consells comarcals, diputacions,etc.).

 • Espais culturals d'ús turístic (museus, centres d'interpretació, etc...).

 • Espais naturals (parcs naturals, aules de natura, ecomuseus).

 • Associacions turístiques.

 • Fundacions culturals.

 • Consultories turístiques i culturals