OFERTA ACADÈMICA
Estudis de Grau Turisme

Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques

  -Menció Direcció d'Alta Cuina i Innovació Gastronòmica 

 

Es pot cursar la totalitat del Grau de Turisme en anglès. Amb el TOURISM DEGREE, l'alumnat pot escollir també dos itineraris d'especialitat, HOTEL MANAGEMENT i TOURISM MANAGEMENT