OFERTA ACADÈMICA
Grup CETT

Campus del Baix Llobregat (CBL-UPC). Escola Superior d'Agricultura de Barcelona

Aquest Campus territorial és un dels vuit de què disposa la Universitat Politècnica de Catalunya i que acullen les seves 28 escoles i facultats. Ubicat a Castelldefels i integrat en el denominat Parc Mediterrani de la Tecnologia, el Campus del Baix Llobregat aposta activament per la innovació i l’excel·lència en la docència, la investigació i la transferència de tecnologia, en els àmbits de les Enginyeries Agroalimentària, de Biotecnologia, Telecomunicació i Aeronàutica. 

L’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB) s’hi ubica des de l’any 2005 i disposa d’instal·lacions i tecnologies d’última generació per a l’estudi i la investigació de l’àmbit de l’Enginyeria de Biosistemes. Amb la finalitat de millorar l’oferta docent del nou grau, posa a disposició dels estudiants les seves infraestructures docents i científiques, que inclouen setze aules, tres aules informàtiques i trenta laboratoris especialitzats (biotecnologia, microbiologia, biologia, física, producció animal, producció vegetal, química i edafologia, tecnologia d’aliments, planta pilot, planta transformadora d’aliments, sala de tasts...). L’ESAB disposa també d’hivernacles i un espai d’horts a disposició de l’alumnat. A poca distància, a Viladecans, l’ESAB disposa de les instal•lacions d’Agròpolis, la unitat de recerca en Enginyeria de Sistemes Biològics, que inclou 10 hectàrees de superfície, amb hivernacles de vidre i plàstic dotats dels controls més avançats, així com un edifici de serveis amb una sala polivalent.  

Els estudiants també disposen dels serveis d’atenció i suport situats a l’edifici Campus, que inclou sales informàtiques, la biblioteca especialitzada, espais per al treball individual i en grup, l’hemeroteca, el laboratori d’idiomes i el laboratori de recursos docents (la Factoria), a més del restaurant i espais d’ús lliure per a l’alumnat. Tot el Campus està dotat de xarxa Wi-Fi de lliure accés per als estudiants.

El fet que l’ESAB estigui ubicada en un campus com el del Baix Llobregat, proper als espais naturals del delta del Llobregat i de la platja, situa l’escola en un entorn privilegiat amb una creixent i progressiva dinamització de la vida universitària. L’estudiant pot gaudir, al Campus, de les activitats que ofereixen diverses associacions culturals i lúdiques.

Per a més informació: www.esab.upc.edu