OFERTA ACADÈMICA
Grup CETT

Grau de Turisme

El perfil d’ingrés recomanat pels futurs estudiants del Grau en Turisme hauria, per tal de garantir una millor transició del període preuniversitari a l’universitari, de complir amb les següents recomanacions que ajudaran a l’alumne durant el primer curs acadèmic de la titulació de turisme:

 

Tenir un bon nivell d’idiomes, coneixement fonamental pels estudis de turisme.

Coneixements bàsics de geografia, economia, psicologia i de matemàtiques (en alguns casos, l’EUHT CETT-UB ofereix cursos que introdueixen en aquest coneixements bàsics si no s’han cursat en l’etapa preuniversitaria)

Estar disposat a treballar en un sector dinàmic, on es valora l’iniciativa pròpia.

Bona aptitud pel tracte amb la gent.

Capacitat de lideratge, de treball en equip i de gestió de projectes.