OFERTA ACADÈMICA
Grau Direccio Hotelera

Estructura del Pla d'Estudis. Direcció Hotelera

El pla d'estudis del Grau de Turisme s'estructura en 4 anys acadèmics a raó de 60 crèdits ECTS cada un.

Els dos primers cursos acadèmics són de formació bàsica comuna per la totalitat dels estudiants.

L’especialitat de Direcció Hotelera del Grau prepara l’alumnat per a comprendre les variables competitives del sector de l’hoteleria i la restauració, i per donar-hi resposta amb pràctiques i solucions eficaces, amb un profund coneixement de la gestió empresarial: econòmica, financera, del màrqueting i de la gestió de les persones. Els continguts es desenvolupen tenint en compte els processos clau, els sistemes de comercialització, la gestió de les vendes i de la clientela en un context internacional, i la perspectiva del disseny d’ofertes i serveis atractius que tinguin en compte les noves necessitats dels consumidors.

Per assolir la Titulació de Grau de Turisme, és necessari que l'estudiant superi de forma exitosa la totalitat dels crèdits que conformen el pla d'estudis.  

PRIMER CURS

Codi

Assignatures

Tipus

Cr.

CAT

CAS

ENG

061101

Comptabilitat en les empreses turístiques

FB

6

×

×

×

061102

Dret turístic

FB

6

×

×

×

061103

Economia turística

FB

6

×

×

×

061104

Geografia del turisme

FB

6

×

×

×

061105

Bases d’ investigació en turisme

FB

6

×

×

×

061106

Turisme i patrimoni

FB

6

×

×

×

061207

Comunicació en anglès: Iniciació

OB

9

×

×

×

061208

Introducció a l’especialitat en direcció hotelera/turística

OB

6

×

×

×

061209

Turisme global

OB

9

×

×

×

SEGON CURS

Codi

Assignatures

Tipus

Cr.

CAT

CAS

ENG

062110

Gestió econòmica-financera en les empreses turístiques

FB

6

×

×

×

062111

Investigació de mercats

FB

6

×

×

×

062112

Màrqueting estratègic i operatiu

FB

6

×

×

×

062113

Política turística

FB

6

×

×

×

062207

Comunicació en anglès en turisme: Nivell intermedi

OB

9

×

×

×

062208

Comunicació en segona llengua estrangera

OB

6

×

×

×

062214

Anàlisi de les destinacions turístiques

OB

6

×

×

×

062215

Mobilitat turística

OB

6

×

×

×

062300

Pràcticum I: Iniciació

PE

9

×

×

×

Durant el tercer i quart curs, a més de les assignatures de caràcter obligatòri que ha de seguir qualsevol estudiant, haurà de dur a terme l'aprenentatge especialitzat en funció de les inquietuds professionals de l'alumne. Les assigantures obligatòries d'aquests cursos són les següents:

TERCER CURS

Codi

Assignatures

Tipus

Cr.

CAT

CAS

ENG

063207

Comunicació en anglès en turisme:
Nivell avançat

OB

9

×

×

×

063216

Comercialització i comunicació turística

OB

6

×

×

×

063217

Organització d'empreses turístiques i gestió de les persones

OB

6

×

×

×

063300

Pràcticum II: Implicació

PE

9

×

×

×

 

Codi

Direcció Hotelera i Restauració

Tipus

Cr.

CAT

CAS

ENG

063401

Gestió d’ allotjament

OPB

6

×

×

×

063402

Gestió de la restauració

OPB

6

×

×

×

063403

Organització hotelera

OPB

3

×

×

×QUART CURS

Codi

Assignatures

Tipus

Cr.

CAT

CAS

ENG

064218

Desenvolupament de competències i de           l’ esperit emprenedor en el sector turístic

OB

6

×

×

×

064900

Projecte final de grau

TFG

30

×

×

×

 

Codi

Direcció Hotelera i Restauració

Tipus

Cr.

CAT

CAS

ENG

064405

Direcció estratègica i financera en organitzacions turístiques

OPB

6

×

×

×

063404

Revenue management

OPB

3

×

×

×

 Per obtenir la menció, és imprescindible acomplir els següents requisits: