OFERTA ACADÈMICA
Grau Direccio Turistica

Estructura del Pla d'Estudis. Direcció Turística 

El pla d'estudis del Grau de Turisme s'estructura en 4 anys acadèmics a raó de 60 crèdits ECTS cada un.

 

Els dos primers cursos acadèmics són de formació bàsica comuna per la totalitat dels estudiants.

L’especialitat de Direcció Turística del Grau prepara l’alumnat per optar a diferents opcions professionals en l’escenari de les activitats i els serveis turístics, per tal que pugui ocupar càrrecs de responsabilitat en la gestió d’empreses i institucions del sector, en la planificació, gestió i promoció de les destinacions turístiques, i en el disseny de productes i la gestió de projectes innovadors basats en la interacció dinàmica entre el turisme, el territori i el patrimoni cultural i natural.

Per assolir la Titulació de Grau de Turisme, és necessari que l'estudiant superi de forma exitosa la totalitat dels crèdits que conformen el pla d'estudis. 

PRIMER CURS

Codi

Assignatures

Tipus

Cr.

CAT

CAS

ENG

061101

Comptabilitat en les empreses turístiques

FB

6

×

×

×

061102

Dret turístic

FB

6

×

×

×

061103

Economia turística

FB

6

×

×

×

061104

Geografia del turisme

FB

6

×

×

×

061105

Bases d’ investigació en turisme

FB

6

×

×

×

061106

Turisme i patrimoni

FB

6

×

×

×

061207

Comunicació en anglès: Iniciació

OB

9

×

×

×

061208

Introducció a l’especialitat en direcció hotelera/turística

OB

6

×

×

×

061209

Turisme global

OB

9

×

×

×

SEGON CURS

Codi

Assignatures

Tipus

Cr.

CAT

CAS

ENG

062110

Gestió econòmica-financera en les empreses turístiques

FB

6

×

×

×

062111

Investigació de mercats

FB

6

×

×

×

062112

Màrqueting estratègic i operatiu

FB

6

×

×

×

062113

Política turística

FB

6

×

×

×

062207

Comunicació en anglès en turisme: Nivell intermedi

OB

9

×

×

×

062208

Comunicació en segona llengua estrangera

OB

6

×

×

×

062214

Anàlisi de les destinacions turístiques

OB

6

×

×

×

062215

Mobilitat turística

OB

6

×

×

×

062300

Pràcticum I: Iniciació

PE

9

×

×

×

Durant el tercer i quart curs, a més de les assignatures de caràcter obligatori que ha de seguir qualsevol estudiant, haurà de dur a terme l'aprenentatge especialitzat en funció de les inquietuds professionals de l'alumne. Les assigantures obligatòries d'aquests cursos són les següents:

TERCER CURS

Codi

Assignatures

Tipus

Cr.

CAT

CAS

ENG

063207

Comunicació en anglès en turisme:
Nivell avançat

OB

9

×

×

×

063216

Comercialització i comunicació turística

OB

6

×

×

×

063217

Organització d'empreses turístiques i gestió de les persones

OB

6

×

×

×

063300

Pràcticum II: Implicació

PE

9

×

×

×

Codi

Direcció Turística

Tipus

Cr.

CAT

CAS

ENG

063501

Creació de productes turístics-culturals

OPB

3

×

×

×

063502

Empreses de serveis turístics

OPB

6

×

×

×

063503

La planificació turística

OPB

6

×

×

×

QUART CURS

Codi

Assignatures

Tipus

Cr.

CAT

CAS

ENG

064218

Desenvolupament de competències i de           l’ esperit emprenedor en el sector turístic

OB

6

×

×

×

064900

Projecte final de grau

TFG

30

×

×

×

Codi

Direcció Turística

Tipus

Cr.

CAT

CAS

ENG

064505

Gestió projectes turístics

OPB

6

×

×

×

064506

Gestió sostenible en les destinacions turístiques

OPB

6

×

×

×

 Per obtenir la menció, és imprescindible assolir els següents requisits:

Per superar la Titulació de Grau en Turisme, és necessari que l'estudiant superi de forma existosa la totalitat de crèdits que componen el pla d'estudis.