OFERTA ACADÈMICA
Grau Direccio Turistica

Raons per estudiar el Grau de Turisme al CETT

El Grau CETT-UB forma professionals competents per a un sector competitiu.

  • Permet l’especialització mitjançant itineraris flexibles.

  • És una formació internacional que facilita i promou la mobilitat dels estudiants.

  • Desenvolupa la iniciativa emprenedora.

  • Incorpora els coneixements i les habilitats de les noves TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació).

  • Permet gaudir i formar part de la xarxa de relacions CETT-UB.

  • L’alumnat rep una orientació i tutoria personalitzada.

  • És garantia d’aconseguir una carrera professional.