EDUCATIONAL

Temàtica 

1.- Conceptualització de la inclusió. Evolució del concepte i normativa existent de referència. Diversitat d'usuaris.  

2.- Accesibilitat al patrimoni cultural i natural.   

- Accesibilitat física a la cultura. Barreres arquitectòniques per a les persones amb discapacitat física. Propostes d'actuació.

- Accesibilitat comunicativa a la cultura. Accés al contingut per a persones amb discapacitat sensorial, intel·lectual, trastorn mental, etc.   

- Una nova perspectiva per a persones en risc d'exclusió

3.- Principis del diseny universal 

4.- Propostes i exemples internacionals (experiències pioneres en turisme accessible, museus, patrimoni, índex d'inclusió, etc.)


AUTOR: FERRAN URGELL

TUTOR: FERRAN URGELL