OFERTA ACADÈMICA

Raons per cursar el curs

  • Participació d'experts i professionals del sector de primer nivell per a la seva intervenció  durant el transcurs del mòdul (fòrums, xat, activitats orientades a la pràctica professional...)
  • Flexibilitat per poder cursar els mòduls de forma independent (són sumatoris) o a través d'un itinerari recomanat.
  • Formació en un format pensat especialment per als professionals que volen seguir una formació específica en paral•lel amb la seva activitat laboral.
  • Materials docents complementat amb una amplia biblioteca on-line de reconegut prestigi.
  • Visites opcionals (Petit Tour) a ciutats de reconegut interès, mitjançant una estratègia pedagògica i didàctica innovadora relacionada amb els equipaments patrimonials i la seva gestió.