EDUCATIONAL

Objectius

  • Dotar als alumnes dels coneixements i habilitats necessàries sobre el turisme cultural i natural. Les primeres passes sobre el turisme.

  • Aplicar els principis del turisme als projectes i les activitats relacionades amb els equipaments patrimonials turístics.

  • Facilitar les eines sobre el patrimoni i els equipaments patrimonials en quant a turisme cultural i natural es refereix. Iniciació al turisme patrimonial natural i cultural.

  • Formar professionalment gestors d'equipaments turístics del patrimoni cultural i natural.

  • Aconseguir una formació de qualitat per a tots aquells professionals del sector que vulguin reciclar-se i/o adaptar-se als nous models de gestió patrimonial.