EDUCATIONAL

 Objectius

  • Dotar als alumnes dels coneixements necessaris per a la creació, gestió i execució dels equipaments patrimonials d'ús turístic.

  • Facilitar les eines de patrimoni i dels equipaments patrimonials en quant al disseny dels equipaments patrimonials turístics.

  • Formar professionalment a gestors d'equipaments turístics del patrimoni cultural i natural.

  • Aconseguir una formació de qualitat per a tots aquells professionals del sector que vulguin reciclar-se i/o adaptar-se als nous models de gestió patrimonial.