OFERTA ACADÈMICA

Temàtica

T1. La conceptualització i la creació d'equipaments culturals (concursos, legalitat…). 

T2. Fases de la creació d'equipaments turístics (idees, execució…).

T3. Com passar de recurs cultural a producte turístic.

T4. Disseny d'activitats didàctiques.


AUTORS: JOAN SANTACANA i TÀNIA MARTÍNEZ GIL

TUTORS: TÀNIA MARTÍNEZ GIL

EXPERTS: JOSEP Mª CARRETÉ (MNAC) i ROSA SERRA