EDUCATIONAL

Objectius

  • Dotar als alumnes dels coneixements sobre la utilització de la interactivitat en el món dels equipaments patrimonials turístics.

  • Analitzar el seu ús cara el visitant i si aquest és un factor positiu en el àmbit museogràfic.

  • Estudi de la interactivitat com a invitació al diàleg.

  • Formar professionalment a gestors d'equipaments turístics del patrimoni cultural i natural emfatitzant en la interactivitat museogràfica.

  • Aconseguir una formació de qualitat per a tots aquells professionals del sector que vulguin reciclar-se i/o adaptar-se als nous models de gestió patrimonial.