OFERTA ACADÈMICA

Objectius

  • Establir els coneixements i habilitats necessàries sobre la mediació humana i el patrimoni. Analitzant el paper dels guies, educadors i animadors del patrimoni turístic.

  • Aplicar els principis del turisme en relació als intèrprets del patrimoni, als projectes i les activitats relacionades amb els equipaments patrimonials turístics.

  • Dotar als estudiants de les eines per a una correcta mediació humana (visites guiades, diàlegs, etc.)

  • Formar professionalment gestors d'equipaments turístics del patrimoni cultural i natural, amb les correctes eines de mediació humana.

  • Aconseguir una formació de qualitat per a tots aquells professionals del sector que vulguin reciclar-se i/o adaptar-se als nous models de gestió patrimonial.