EDUCATIONAL

Temàtica

T1. Questions essencials per a la mediació humana i el patrimoni.

T2. Què s'ha de tenir en compte per a una correcta mediació.

T3. Tècniques de la mediació humana.

T4. Estratègies de la mediació humana (visites guiades, diàlegs, tallers, etc.).

AUTOR: LAURA SALARICH i MARIA FELIU

TUTOR: LAURA SALARICH

EXPERTS: DAVID GARCIA PONCE