EDUCATIONAL

A qui va dirigit

Aquest mòdul de Disseny i creació de materials per a la dinamització dels Equipaments Patrimonials d'ús Turístic (E.P.T) va destinat a un perfil d'alumnat que dins del món del patrimoni, dels elements i els espais de medició patrimonials, estigui interessat en consolidar coneixements de disseny i gestió dels equipaments patrimonials turístics.

 
Es poden englobar els següents perfils:

  • Tècnics i educadors de museus, centres d'interpretació, centres de visitants, conjunts monumentals, ambientals, geològics, industrials, històrics, artístics i arqueològics, centres de ciència, etc.
  • Museòlegs i museògrafs.
  • Professionals vinculats al món del turisme cultural.
  • Gestors culturals i de l'oci.
  • Animadors socioculturals.
  • Llicenciats en disciplines com Història, Arqueologia, Història de l'Art, Biologia, Geologia, Belles Arts, Pedagogia, etc.
  • i d'altres professionals interessats en el Patrimoni.