EDUCATIONAL

 

Introducció

Amb aquest mòdul es pretén assentar les basses per al disseny i l’elaboració de materials didàctics interactius, ajudant a potenciar una eficaç dinamització dels equipaments patrimonials turístics.

Es concebeix de tal manera que en la seva temàtica comprèn des dels plantejaments pels que una institució o equipament cultural els realitza per detectar les necessitats.