OFERTA ACADÈMICA

Temàtica

T1. Generació d' ingressos.

T2. Claus i eines d'anàlisi bàsiques per la detecció de problemes financers dels equipaments. 

T3. Eines per a crear nous recursos i corregir les problemàtiques existents.

T4. Estudis de cas, claus d'èxit dels equipaments patrimonials turístics que han sapigut innovar i generar ingressos, tot i trobar-se inmersos en un context econòmic dificil.  

 

TUTOR: EUGENI OSÀCAR 

EXPERT: Mª ÀNGELS TAULÉ