OFERTA ACADÈMICA

Objectius

  • Dotar als alumnes dels coneixements sobre la utilització de la interactivitat generada a través d'internet, per a potenciar la visita virtual dels equipaments patrimonials turístics.

  • Analitzar l'ús de la interactivitat online com a eina per atraure nous perfils de visitants.

  • Formar professionalment a gestors d'equipaments turístics del patrimoni cultural i natural emfatitzant en la interactivitat museogràfica online.
  • Aconseguir una formació de qualitat per a tots aquells professionals del sector que vulguin reciclar-se i/o adaptar-se als recursos online per a incentivar la visita a distància dels equipaments turístico-patrimonials.