OFERTA ACADÈMICA
Grup CETT

Objectius Formatius

Les competències clau que es desenvolupen en aquest Màster es centren principalment en la formació dels nostres estudiants en els àmbits de la Direcció Hotelera i de la Direcció de la Restauració, a partir de la consecució dels següents objectius:

- Preparació de professionals que tenint una base de formació en gestió hotelera, mitjançant l'aprofundiment en els aspectes claus per garantir l'èxit en la gestió, pugin capacitar-se per assolir posicions de lideratge a aquest sector cada cop més competitiu.

- Introduir modernes tècniques de direcció en tots els àmbits relacionats amb l'activitat hotelera per aconseguir models de gestió més eficients.

- Dotar el participant d'una visió analítica del sector de la restauració des d'un punt de vista global i específic, aportant els coneixements necessaris per gestionar els diferents tipus d'empreses que compren aquest sector.

- Informar sobre la normativa actual i incorporar les últimes novetats i tendències de producció i tecnologia en els diversos tipus de Restauració.

- Dotar el participant de la capacitat per desenvolupar el liderat, la gestió i la planificació en els càrrecs següents: director d'empreses de restauració, supervisor de producció, cap d'àrea d'expansió, responsable d'aliments i begudes, etc.

- Aconseguir per part dels alumnes l'assimilació de les principals competències per a la direcció dels departaments de Food &Beverage i capacitar per dirigir les noves empreses de restauració comercial i per a col.lectivitats.