OFERTA ACADÈMICA
Grup CETT

Objectius de la Titulació

• Proporcionar una visió multidisciplinar i integrada de les disciplines que configuren la ciència turística de manera que sigui possible comprendre el fet turístic amb una perspectiva transversal i internacional i situar a l'empresa turística en aquest context, com a base fonamental per a desenvolupar el foment de la innovació eficaç en turisme.

• Capacitar als alumnes per a la direcció de la innovació en el sector turístic, analitzant les variables que intervenen i els factors clau d'èxit en els seus respectius mercats, identificant els principals subsectors estratègics per innovar en turisme i les seves interrelacions amb el territori.

• Adquirir unes bases suficients per comprendre tots els processos que formen part de la I + D + I en turisme, integrant tots els aspectes interdisciplinaris que convergiran en una formació completa en l'àmbit de la investigació i del disseny de productes i serveis turístics innovadors.

• Aportar als alumnes els instruments i les tècniques per a l'anàlisi i diagnòstic dels reptes estratègics actuals i futurs del sector turístic i la formulació de les estratègies necessàries per garantir la seva competitivitat i sostenibilitat prenent com a base processos innovadors i creatius.

 

• Desenvolupar les competències personals i interpersonals dels estudiants, necessàries per exercir el lideratge de projectes innovadors en un context complex i canviant.