OFERTA ACADÈMICA
Grup CETT

A qui va dirigit

Titulacions d’entrada que requereixen de la matriculació i superació de complements de formació per a la obtenció del títol de màster:

TITULACIÓCOMPLEMENTS DE FORMACIÓ
Diplomatura en Turisme o el títol de Tècnic en Empreses i Activitats Turístiques No es requereixen complements
Grau en Turisme
Diplomatura en Ciències Empresarials Es requereixen els complements de formació: 
  • Turisme Global 9 ECTS
Diplomatura / Grau en Nutrició Humana i Dietètica
Llicenciatura / grau en Economia
Llicenciatura / grau en Administració i Direcció d'Empreses
Llicenciatura / grau Història i Història de l'Art
Llicenciatura / grau en Pedagogia
Llicenciat / grau en RRPP i comunicació i similars
Llicenciatura / grau en Humanitats
Llicenciatura / grau en Geografia

Llicenciatura / grau Antropologia 

Qualsevol altra llicenciatura / grau